Young Creative Challenge är en kreativitetstävling med syfte att hjälpa världen att bli en bättre plats att leva på. Tävlingen är utformad så en behovsägare söker lösningar på en social utmaning från andras aktörers perspektiv.