Modellen gestaltar hur klustet agera, planeras och struktureras. Creative North är en bas för medlemmarna, basen kommer berika med dem initiativ som någon eller några inom klustret vill ta. Det kan vara träffar, affärer, utbildningar och även information om KKN, då både inom klustret och utåt om klustret. En blå linjen visualiserar klustret som ett nätverk, och symboliserar olika inslag för klustret som lockar mer eller mindre olika aktörer inom KKN. Några av medlemmarna är mer intresserad av bara nätverket, andra bara i NMW, vissa vill vara med i allt ihop osv.   .