Hösten 2015 genomfördes en stor kraftsamling och en workshop för att hitta drivkrafterna för kulturella och kreativa näringar (KKN) i Norra Sverige. Deltagarna vid workshopen i önskade att fokusera på att göra ett stort event som manifesterar KKN i norra Sverige. Fokuset för nätverket blev att tillsammans jobba med Norrbotten Media Week (NMW).

 

Det viktigaste drivkrafterna för samverkan hos företagen i klustret Creative North är att skapa gemensamma case, med gemensam vision och att synas. Det som driver vårt engagemang är av att kunna påverka det gemensamma klustret och dem idéer som vi gemensamt har skapat. Därför samlas vi under en stämpel, som vi kan använda för att tillsammans lyfta klustret.