Det kostar 100 kronor per år att bli medlem, och du tecknar medlemskap i NMW Sweden ekonomiska förening. Det innebär att du vill engagera dig för att bygga mer för kulturella och kreativa näringar i norr.

Vi behöver samarbeta mer och jobba ännu närmare för att nå ett kraftigare resultat. Därför har vi bildat ett kluster med namn Creative North. Creative North ska öka samverkan, skapa innovativa produktioner och tjänster, fler idéer och mer kunskapsspridning. Därigenom bidrar vi till företagens och regionens tillväxt och Norra Sverige blir ännu mer attraktivt.

Kontakta oss för att veta mer och för att bli medlem.