Hösten 2015 genomfördes en stor kraftsamling och en workshop för att hitta drivkrafterna för kulturella och kreativa näringar (KKN) i Norra Sverige. Deltagarna vid workshopen i önskade att fokusera på att göra ett stort event som manifesterar KKN i norra… Läs mer

Young Creative Challenge är en kreativitetstävling med syfte att hjälpa världen att bli en bättre plats att leva på. Tävlingen är utformad så en behovsägare söker lösningar på en social utmaning från andras aktörers perspektiv.

Modellen gestaltar hur klustet agera, planeras och struktureras. Creative North är en bas för medlemmarna, basen kommer berika med dem initiativ som någon eller några inom klustret vill ta. Det kan vara träffar, affärer, utbildningar och även information om KKN,… Läs mer