Tillväxtverkets årliga nationella konferans för kulturella och kreativa näringar kommer att arrangeras i Norrbotten nästa gång. Datumen som är planerade är den 31 maj till 1 juni 2017. Konferensen kommer att ha tre teman:

  • Makerskulturens kreativa energier
  • Globala och nya affärer
  • Paradigmskifte

Arrangör: Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting.

Datum: 31 maj till 1 juni- 17.

Plats: Studio Acusticum, Piteå.