Norra Sveriges kulturella och kreativa näringar

Vi ser ljust på framtiden. Vi tar oss med glädje ann att förbättra norra Sverige till ett kreativare, kaxigare, smartare, intressantare, rikare och innovativare plats att verka i.

Om oss

Creative North är idag en knytpunkt för kreativa aktiviteter och aktörer som verkar eller studerar inom kulturella och kreativa näringar i Sveriges nordligaste län. Vi behöver samarbeta mer och jobba ännu närmare för att nå ett kraftigare resultat. Därför har vi bildat ett kluster med namn Creative North. Creative North ska öka samverkan, skapa innovativa produktioner och tjänster, fler idéer och mer kunskapsspridning. Därigenom bidrar vi till företagens och regionens tillväxt och Norra Sverige blir ännu mer attraktivt. Klustret blir en bas för medlemmarna initiativ. Det kan vara nätverksträffar, kommunikation och stora event som NMW.

Vill du få inspiration om andra kreativa i norr?

Följ då Creative North på Facebook. Där pratar vi bland annat om träffar, event samt film, musik, dans, utställningar m.m.

Gilla här!

Vill du ha dialog med andra kreativa från norr?

Ansök då till gruppen Creative North på Facebook och berätta vem du är och vad du sysslar med.

Gå med här!

Medlemsbrev

En gång i månaden kommer ett medlemsbrev. I brevet är det sammanställt en lista på aktiviteter som medlemmarna anordnar. Det tillkommer även andra tips så som utlysningar, upphandlingar och inspiration.